Vektor med lengde en i et ortonormert koordinatsystem. Notasjonen er ofte $\vec{e_x}, \vec {e_y}, \vec{e_z}$ .

Enhetsvektor.gif

Når vi i rommet refererer til vektoren [1,2,3] refererer vi egentlig til $[1 \cdot \vec{e_x}, 2 \cdot \vec{e_y} , 3 \cdot \vec{e_z} ]$ , men for å spare tid og å gjøre notasjonen enklere skriver vi bare [1,2,3].