e

Et viktig tall i matematikken. Det er et irrasjonalt tall med en uendelig desimalutvikling. Tallet kan defineres som $e=\lim_{n\to\infty}(1+ \frac 1n)^n$ . Tallet er e = 2,7182....

Tallet er grunntallet for den naturlige logaritmen og ble introdusert av Euler som har fått tallet oppkalt etter seg.