Dersom du skal dele et linjestykke i to like deler kan du halvere det på samme måte som du ville gjøre når du finner midtnormalen. På den måten kan du dele linjestykke i så mange deler du vil, så lenge det er snakk om et antall som er partall (2, 4, 6, 8,...).

Dersom du skal dele linjestykket i odde antall deler må du ty til metoden nedenfor:


Linjedeling.gif

•Du har linjestykket AB.

•Legg en linje gjennom A i en vilkårlig vinkel til AB.

•Bruk passer og avsett linjestykker av samme, men vilkårlig, lengde langs den skrå støttelinjen, AC, CD, osv.

•Du avsetter like mange "hjelpelinjestykker" som det antall du skal dele AB i.

•Trekk linjen fra E til B.

•Kopier vinkel e' til punktene C og D, og trekk linjene til de skjærer AB.

•Linjestykket AB er nå delt i tre like store stykker, AF = FG = GB.