Jentene i 9b er en ekte delmengde av klasse 9b. det kan vi skrive slik: Jenter$\subset$ 9b.

Dersom alle elementer i mengden A også er elementer i mengden B sies A å være en delmengde av B.

A$\subset$ B leses: "B omslutter A".

Dersom det finnes ett eller flere elementer i B som ikke er med i A sies A å være en ekte delmengde av B.

Det betyr at vårt eksempel i begynnelsen forutsetter at det er minst en gutt i klasse 9b (for at delmengden skal være ekte).

Dersom det nå skulle være slik at 9b er en ren jenteklasse kan man fortsatt si at jentene er en delmengde av klassen. Da brukes tegnet: $\subseteq$