Medalje for betydelig matematisk innsats. Etter den Amerikanske matematikeren John C. Fields. Innstiftet i 1932 og første gang utdelt i 1936 (i Oslo).

Prisen blir utdelt hvert fjerde år og Selberg, Atle, er den eneste nordmann som har fått prisen. (Enkelte lever i den tro et det fines en Nobelpris i matematikk, men det gjør det ikke, de forveksler ofte med Fieldsmedaljen.)