Det motsatte av å derivere er å antiderivere. Når man antideriverer en funksjon sier man at man integrerer funksjonen.


Integrasjon