Tuna 150.jpg

En statistisk metode for å estimere størrelsen på en populasjon.

For eksempel, vi vil finne ut hvor mange fisk det bor i en bestemt innsjø. Vi fanger hundre av dem, merker dem, og slipper dem fri. Etter en viss tid kan vi regne med at den merkede fisken har spredd seg jevnt i innsjøen. Vi fanger nå hundre nye fisk og teller hvor mange som er merket.

Dersom, for eksempel, åtte av fiskene er merket, så er det et rimelig å anta at 8 prosent av alle fiskene i innsjøen er merket. La N være den totale mengden fisk. Vi har da:

0.08N = 100. Vi anslår følgelig at det er rundt 1250 fisk i innsjøen.