To formlike figurer har samme form, men ikke samme størrelse. Forholdet mellom de korresponderende sidene i formlike figurer er konstant.


To trekanter er formlike dersom du greier å vise at et av kravene nedenfor er oppfyllt (da er de to andre også oppfyllt):

1. To vinkler i den ene trekanten er like store som de korresponderende vinkler i den andre trekanten.

Form1.png

2 Forholdet mellom to par koresponderende sider i trekantene er like og vinkelen mellom sidene i de respektive trekanter er den samme.

Form2.png

3. Forholdet mellom alle tre par koresponderende sider er det samme.

Form3.png

Forholdet mellom koresponderende sider i to fomlike trekanter er konstant. Dersom en trekant har siden A, B og C og en annen formlik trekant har koresponderende sider a, b og c er $\quad \frac Aa = \frac Bb = \frac Cc = k$