Formlikhet

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

To figurer er formlike dersom de har samme form, men forskjellig størrelse.

Formlikhet1.png

Dersom disse to trekantene er formlike er begge vinklene markert med stjerne like. De to markert med rød pil er like og de to med blå pil er like.

For å vise at to trekanter er formlike må du vise en av disse tre:

1. Forholdet mellom <math> \frac aA = \frac bB = \frac cC = konstant</math> eller motsatt <math> \frac Aa = \frac Bb = \frac Cc = konstant</math> (De to konstantene er forskjellige)

2. To vinkler er parvis like (det redje paret blir da også likt). For eksempel at begge vinklene med blå pil er like OG begge med stjerne er like. Begge med rød pil vil da bli like.

3. Forholdet mellom to par sider er like og vinkelsen mellom sidene er den samme i begge trekantene.<math> \frac Aa = \frac Bb </math> og begge vinklene markert med blå piler er like.