Fraktaler er kurver som er uregelmessige eller kaotiske eller fragmenterte, men som det allikevel finnes en grad av repetisjon i.