En funksjon kan forklares som to tallmengder og en "bro" mellom disse. En funksjon f har en definisjonsmengde $D_f$ . Et tall i definisjonsmengden $D_f$ svarer til et og bare et tall i verdimengden $V_f$ . Et tall i verdimengden kan på den annen side svare til flere verdier i definisjonsmengden. Selve "broen" er funksjonsuttrykket. Funksjonsutrykket sier noe om hvordan tallene i definisjonsmengden skal behandles.

Funksjon.gif