Tast inn den definerte funksjonen. Tast så inn argumentet, altså x- verdien:

Funksjonsverdicas.png

I linje en taster man inn funksjonen. I linje to taster man inn x-verdien. CAS returnerer y- verdien, altså funksjonsverdien.


tilbake