Vi definerer antall gjeldene siffer som det totale antall siffer med unntak av eventuelle nuller til venstre.

Eks:

•10.000 har fem gjeldende siffer

•10,001 har fem gjeldene siffer

•0,0001 har ett gjeldende siffer

•0,0100 har tre gjeldende siffer

Tall på formen $a \cdot 10^n$ der n er et helt tall og 1 ≤ a < 10 har like mange gjeldende siffer som det er gjeldende siffer i a.

Eks:$1,23 \cdot 10^9$ har tre gjeldende siffer.