Grad

Fra Matematikkk.net
Hopp til:navigasjon, søk

1.

Vinkelmål med notasjon °. En sirkel er 360°. En rett vinkel er 90°. Vinkler mindre enn 90° kalles spisse. Vinkler større enn 90° kalles stompe.

2.

Temperaturmål med samme notasjon. I dagliglivet måles temperaturen i °C (grader Celsius) eller °F (grader Farenheit) dersom man bor i USA. Sammenhengen mellom °C og °F er denne: °C·1,8 + 32 = °F

Det vitenskapelige målet på temperatur er Kelvin (K). Her pleier vi ikke bruke grade tegnet. Ferskvann fryser ved 0°C = 273,15K. Det absolutte nullpunkt er -273,15°C = 0 K.