Herons formel Herons formel er en formel som relaterer arealet til en trekant med trekantens sidelengder. Dersom a, b og c er sidene i en trekant, er trekantens areal gitt som $A=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$


der

$s = \frac{a + b + c}{2}$

s er altså halve trekantens omkrets.

Alternativt kan formelen skrives slik:

$A= \frac{\sqrt{(a^2+b^2+c^2)^2-2(a^4 +b^4+c^4)}}{4}$