Den lengste siden i en rettvinklet trekant. Siden vil alltid være den motstående til den rette vinkelen. De andre sidene kalles kateter.