Nummerets oppbygging

Et ISBN ( International Standard Book Number) består av ti siffer og innledes med bokstavene ISBN. Sifrene er oppdelt i fire grupper atskilt med bindestrek eller mellomrom:

eks: ISBN : internasjonalt standard boknummer

ISBN 82-7000-279-8.

82: Landnummer eller gruppenummer - denne delen identifiserer nasjonale, geografiske eller språklig inndelte grupper, f.eks. et land eller et språkområde (82 - Norge).

7000: Forlagsnummer - denne delen identifiserer et forlag eller en utgiver (7000 - Universitetsbiblioteket i Oslo)

279: Tittelnummer - denne delen identifiserer en bestemt tittel eller utgave av en tittel utgitt av det forlaget eller den utgiveren som foregående tallgruppe identifiserer.

8: Kontrollsiffer - dette sifferet gir en automatisk kontroll på om ISBN er korrekt sammensatt.

Et ISBN identifiserer en bestemt utgave av et dokument.