En invers operasjon er en "motsatt" operasjon. Den inverse operasjonen til addisjon er subtraksjon. Den inverse operasjonen til multiplikasjon er divisjon.