Det finnes mange typer kalkulatorer. De typene som er mest brukt i videregående skole er Casio og Texas Instruments.