Et kart er en todimensjonal modell av et landskap, by, land, ol. Et kart har alltid retning nord oppover kartet, sør nedover, vest mot venstre og øst mot høyre. Alle kart har en målestokk. Målestokken forteller oss hvor lang en gitt avstand på kartet er i terrenget, eller motsatt.

Kart.gif

Målestokk 1:25.000 Ekvidistanse 10m

På kartet i eksempelet er målestokken 1:25000, det betyr at 1 meter på kartet er 25 km i virkeligheten, eller at 1cm. er lik 250m.

Siden kartet er helt flatt og terrenget har fjell og daler bruker kartet høydekurver eller koter for å markere høydeforskjeller. Ekvidistansen forteller oss at den loddrette avstanden mellom høydekurvene er 10 meter. Det betyr at jo tettere høydekurvene ligger jo brattere er terrenget og motsatt.

På karte ser du noen blå streker og markeringer fra 1 til 4. La oss beskrive en tenkt tur fra 1 til 4.

Post 1 ligger syd på Kalvenesfjellet, rett syd, syd vest for trigg punkt (kontrollert høyde). Vi befinner oss på ca. 320 moh. og vi er over skoggrensen i områder. Vi går sør, sør øst, i en rett linje. Ganske snart trenger vi klatreutstyr for å komme ned stupet. Vi går ned skråningen og krysser en kjerrevei (og bekken) som ligger ca.20 moh. og ligger i en dal som går nesten øst - vest. Så går der bratt oppover til vi kommer til post 2. Det er ikke helt sant, de siste 250 meterne før post 2 er det nedoverbakke. Posten ligger under en kjempediger kraftledning. Siden vi avsluttet klatringen har vi befunnet oss i skogen. Posten ligger ved en myr og en bekk. Vi følger bekken nedover og går i en rett linje nesten rett østover (litt nord). På kartet er det 5 cm mellom post 2 og 3, det betyr at avstanden i luftlinje er 1,25km. Post tre ligger ved det vestligste huset på Sande. Herfra lurer vi oss nord, nord vest over til det sydøstligste vannet på Ombostadheia. Det er bratt og i begynnelsen er det mye skog. Allikevel har vi god utsikt til de "flate" åkrene mellom Sande og Log.

Dette var bare litt av den informasjonen det er mulig å trekke ut fra et kart.