Side i en rettvinklet trekant. Den rette vinkelen dannes av to linjestykker som kalles kateter.