Keplers lover ble formulert for å beskrive planetenes bevegelser rundt solen. Planetenes baner er plane kurver.


Første lov

Banen til enhver planet er en ellipse med sola i det ene brennpunktet.


Andre lov

En linje fra sola til planeten vil sveipe over like store flater i like lange tidsrom.

Kep.gif


A1 = A2

Tredje lov

Dersom omløpstiden er T og storaksen 2a er:

$\frac{T^2}{a^3} = konstant$

Gjelder for alle planeter.