Hastighet til sjøs (og av og til for fly og helikopter). En nautisk mil er 1852 meter og en knop er en nautisk mil per time, altså en forflyttning på 1852 m/t.