Kvadratroten av et tall A er et tall B som ganget med seg selv gir A. Symbolet for kvadratrot er $\sqrt{x}$ (Kvadratroten av x). Tallet eller uttrykket man skal ta roten av kalles radikanden. Radikanden er definert som positiv. Roten av et positivt tall vil alltid ha to løsninger med samme absoluttverdi, en positiv og en negativ.

$\sqrt{9} = \sqrt{ 3 \cdot 3} = 3$

Vi observerer at (-3)(-3) = 9, likningen


$x^2=9 \\ x= \pm \sqrt 9$

Har derfor løsninger for x lik -3 og for x= 3.


Alternativ skrivemåte for kvadratrot:

$\sqrt x = x ^{\frac{1}{2}}$


Kubikkrot eller tredjerot

Dersom du kjenner volumet av en terning og tar tredjeroten finner du lengden av sidekanten.

Tredjeroten av tallet A er et tall B som ganget med seg selv tre ganger gir A.

Tredjeroten av tallet 27 er 3 fordi 3·3·3 = 27

$\sqrt[3]{8} = \sqrt{2 \cdot 2 \cdot 2} = 2$

n-te roten

av et tall A er et tall B som ganget med seg selv n ganger gir A.

$\sqrt[n]{x}$ (n'te roten av x)

Tallet under roten kalles også her for radikanden.