De vanligste lendemål er

•meter (m) SI - enhet

•desimeter (dm) 10dm = 1m

• centimeter (cm) 100cm = 1m

• millimeter (mm) 1000mm = 1m

• kilometer (km) 1000m = 1km