Line1cas.png Line2cas.png

Man begynner med å taste inn funksjonen (linje 1). så bruker man "Linje ( punkt, punkt)". På like to er den tastet inn med punktene (1, h(1)) og ( 3, h(3)). Likningen for linjen kommer på formen kx + ly = m, men ved å klikke på den i ALGEBRAFELTET, får du den på y = ax + b

En enkel måte å finne for eksempel gjennomsnittlig vekst på.

Line3cas.png


tilbake