Skikk og bruk

 1. Før du poster et problem / oppgave bør du ha foretatt et søk på sidene. Mange problemer som postes finnes allerede løst på forumet.
 2. Du bør prøve å løse oppgaven så langt du kan. Det er større mulighet for god hjelp dersom du har et forslag til hvordan oppgaven kan løses, om enn så galt….
 3. Husk at forumet ikke er et sted der leksene blir gjort for deg. Meningen er at man skal lære av hverandre og læring krever betydelig egeninnsatts utover det å poste et innlegg. I den forbindelse blir innlegg av typen ”Hjelp jeg har eksamen i morgen”, som det er ganske mange av, meningsløse.
 4. Det er kun matematikk og matematikkrelaterte emner som skal postes. Det betyr at det er rom for noen fysikk og kjemi relaterte problemer, dersom det er matematikken som det fokuseres på. Det kan bety at en del innlegg (spesielt innen kjemi) slettes uten varsel.
 5. Kommersielle aktører har ikke anledning til å poste innlegg relatert til deres virksomhet. (Det er ikke vår jobb å drive styrkeberegning av broene på E6! Utrolig, men vi har faktisk hatt lignende forespørsler). Denne type innlegg slettes uten varsel.
 6. Alt som inkluder pornografi, pengespill (kommersiell interesse), eller lenker til dette, slettes uten varsel. Bruker risikerer også å slettes uten varsel. Politianmeldelse vil vurderes.
 7. Støtende innlegg, og innlegg uten relevant innhold vil bli slettet uten varsel. Bruker risikerer også å bli slettet uten varsel.
 8. Det forventes at man har en god tone brukerne imellom. Det betyr imidlertid ikke at irettesettelser ikke er tillatt. Det kan for eksempel være betimelig ovenfor personer som ikke forstår punktene 1 – 3.

Moderators oppgaver:

 1. Moderator brukes så mye tid på siden som han eller hun har tid og lyst til. Det er ingen krav til tidsbruk.
 2. Moderator kan uten å konsultere administrator slette innlegg som klart strider mot skikk og bruk (porno, fornærmelser, språkbruk, og lignende). Dersom det hersker tvil kontaktes administrator.
 3. Overvåke forum og gi innspill til forbedringer av struktur, forslag til nye moderatorer, rapportere brukere som ligger i faresonen for å bli slettet, eller som bør slettes. Alt rapporteres til admin.