Matteprat: Les dette først

Fra Matematikk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Hei og velkommen til Matteprat!

Skikk og bruk på forum

1. Før du poster et problem / oppgave bør du ha foretatt et søk på sidene. Mange problemer som postes finnes allerede løst på forumet.

2. Du bør prøve å løse oppgaven så langt du kan. Det er større mulighet for god hjelp dersom du har et forslag til hvordan oppgaven kan løses, om enn så galt.

3. Husk at forumet ikke er et sted der leksene blir gjort for deg. Meningen er at man skal lære av hverandre og læring krever betydelig egeninnsatts utover det å poste et innlegg. I den forbindelse blir innlegg av typen ”Hjelp jeg har eksamen i morgen”, som det er ganske mange av, meningsløse.

4. Velg en god og beskrivende tittel på innlegget ditt. Dvs noe som beskriver oppgaven, og ikke "matte1" eller "statistikk".

5. For matematikk i andre fag skal underforumet "Matematikk i andre fag" benyttes. Dvs fysikk og kjemi relaterte problemer o.l.

6. Kommersielle aktører har ikke anledning til å poste innlegg relatert til deres virksomhet. Denne type innlegg slettes uten varsel.

7. Alt som inkluder pornografi, pengespill (kommersiell interesse), eller lenker til dette, slettes uten varsel. Bruker risikerer også å slettes uten varsel. Politianmeldelse vil vurderes.

8. Støtende innlegg, og innlegg uten relevant innhold vil bli slettet uten varsel. Bruker risikerer også å bli slettet uten varsel.

9. Det forventes at man har en god tone brukerne imellom. Det betyr imidlertid ikke at irettesettelser ikke er tillatt. Det kan for eksempel være betimelig ovenfor personer som ikke forstår punktene 1 – 3.

Merk: Vedrørende punkt 2. Man trenger ikke være redd for å spørre, ingen spørsmål er for dumme.

Skrive et innlegg

For å starte et nytt innlegg i forumet, må du først velge riktig underforum. Våre forum er:

På det valgte forumet velger du <Nytt emne>. Innlegget må ha et tema som reflekterer innholdet i innlegget. (F.eks. Inhomogen 2.ordens differensiallikning).

”Samleinnlegg” ønskes ikke. Det er bedre med tre forskjellige innlegg, enn et som omhandler tre fire forskjellige problemstillinger. Dette er for å øke søkbarheten til relevante innlegg.

Mal for spørsmål

For å skrive problemet / oppgaven du holder på med kan du benytte deg av denne malen:

1. Oppgaven / problemstillingen med alle relevante data.

2. Relevante formler:

3. Forsøk på løsning:

Vi vil presisere at dette er en mal. Dersom spørsmålet er formulert slik at relevante formler ikke er nødvendig så lar du punkt 2 stå blank.

Jeg har skrevet innlegget mitt, hva nå?

Gratulerer, du har nå skrevet ditt første innlegg! Det vil ikke bli fortere besvart dersom du prøver å opprette flere emner med den samme oppgaven i noen av de andre underforumene. Det vil heller ikke hjelpe å mase for å få fortere svar.

Matematikk.net er drevet av frivillige som brenner for matematikk og vi hjelper deg så fort vi har anledning.

Hvordan skrive matematiske symboler

For å kunne skrive likninger o.l. her på forumet benytter vi oss av Latex. Det enkleste for nye brukere er kanskje å bruke funksjonen Tex-editor når man skriver en ny melding i forumet.

En guide om Latex dette kan du finne her: INFO: Å skrive formlar/reknestykke i forumet

Hvis man allikevel finner det vanskelig å bruke Latex de første gangene, er det viktig at man bruker tilstrekkelig med paranteser slik at oppgaven er lett å tolke.

Moderator på forumet Aleks855 har laget videoer som viser hvordan man kan skrive matematikk ved hjelp av LaTex.

TeX 1 - Brøk og potens

TeX 2 - Røtter og abc-formelen

TeX 3 - Likheter, ulikheter, kongruens

TeX 4 - Grenseverdi, derivasjon, greske bokstaverHåper du trives på matematikk.net og lykke til med studiene.