Median er tallet som står i midten når observasjonene eller målingene er ordnet fra minst til størst. Dersom antall observasjoner er partall vil to tall stå i midten. Median blir da gjennomsnittet av disse.

Eks: Ti elever ble spurt om hvor mange søsken de hadde. Svarene de gav var 1,2,2,0,5,1,2,2,3,0.

Først må svarene ordnes: 0,0,1,1,2,2,2,2,3,5. Tallene som står i midten er tall nr, fem og seks. Begge disse er 2 og gjennomsnittet blir da $\frac{2+2}{2}=2$ .

Dersom vi bare spurte fem elever og svarene vi fikk var 0, 0, 1, 1, 5 ville median være 1 fordi tallet står i midten når dataene er ordnet i stigende rekkefølge.