Middelverdien eller gjennomsnittet er summen av alle målinger (eller observasjoner) delt på antall målinger. Eks: Ti elever ble spurt om hvor mange søsken de hadde. Svarene de gav var 1,2,2,0,5,1,2,2,3, 1. Middelverdien blir:

$Middelverdi \quad = \frac{1 + 2 + 2 + 0 + 5 + 1 + 2 + 2 + 3 + 1}{10} = 1,9$

Vi kan si at gjennomsnittlig har hver elev 1,9 søsken.