Muntlig eksamen er en unik mulighet for deg til å vise kompetanse i matematikk. Vær så fri fra notater som du kan. Ikke si ting du ikke selv skjønner, det blir avslørt med en gang. I forberedelsestiden bruker du tiden på matematikk. Hovedtyngden av vurderingsgrunnlaget er det som skjer i eksamenslokalet i løpet av de 30 minuttene eksamen varer. Hold et KORT innlegg, vær fri fra manus. Du må gi inntrykk av at dette kan du.

Nedenfor vil det komme tips og forslag til oppgaver (det er fritt fram for alle å bidra med oppgaver du har laget selv):

Innhold

1P

2P

1T

R1

Det første døgnet kjenner du ikke oppgaven din. Drill del 1 oppgaver fra skriftligeksamen og øv på bevis. Det er sannsynlig at det kan komme opp "over bordet" (ukjent) under utspørringen.

Bevis som kan være aktuelle:

Produktregel derivasjon - bevis

Kvotient regel derivasjon-bevis


Du bør lære deg tre fire bevis for pytagoras setning ( det finnes over hundre...).

S1

R2

S2