Summen av to nabovinkler (A og B) er 180 grader.

Nabovinkler.gif