Null er et tegn i vårt tallsystem som sier at "ingenting finnes". Symbolet er "0". Dersom man tenker på de gamle sivilisasjonene og deres matematikk, ble null som skrivemåte innført for relativt kort tid siden.