Punkt der grafen krysser eller tangerer x aksen. Kan finnes ved regning ved å sette f(x)= 0.