Dersom funksjonen er et polynom, kan man bruke "Nullpunkt polynom"

Funk1cas.png

Dersom eksakt verdi ikke er hensiktsmessig kan man få desimaltall ved å klikke på knappen til høyre:

Funk2cas.pngtilbake