Heltall som ikke er delelig med 2. Alle oddetall kan skrives på formen 2n+1, der n er et helt tall. Et heltall som ikke er et oddetall er et partall.

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,............