Matematikk er et språk uttrykt ved symboler og tall. Det er ofte et mål å spare skrivearbeidet. Ikke bare letter det arbeidsmengden, det gjør også tankerekken klarere og mer oversiktlig.

ELLER

Dersom vi ønsker å utrykke det ene eller det andre bruker vi tegnet:

$\vee$ som leses "eller"

Derom det står $-3\quad \vee \quad 3$ betyr det -3 eller 3.

Dersom dette utrykket er svaret på en ligning kan vi ikke bruke og fordi begge løsningene ikke kan gjelde samtidig.

OG

Dersom man ønsker å utrykke flere alternativer bruker man tegnet som leses "og" eller "og samtidig". Man kan for eksempel kreve at

$2x+y = 1 \quad \wedge \quad x-y = 2$

Skal være oppfylt samtidig. Altså at begge ligningene skal gjelde i en og samme situasjon. Tegnet for og er altså $\wedge$