Lengden av en lukket kurve, f.eks. en sirkel eller en mangekant. Omkretsen av en sirkel er $O = 2\cdot \pi\cdot r$ . Omkretsen av en mangekant er summen av sidenes lengde.