Du ønsker å kjøpe et fritidshus i Farsund fordi du driver med kiteboarding og vet at området (Lista) er av de beste i landet. Problemet er at huset koster 500.000 kroner og du har bare 100.000 kroner.

Du har mange venner som også driver med kiteboarding og som kan tenke seg å bli deleiere av huset.

Du bestemmer deg for å kjøpe huset sammen med vennene dine, men er usikker på hvor mange venner det er lurt å ta med på kjøpet.

Når flere kjøper en andel i huset blir prisen per andel:

$Pris \quad per \quad andel = \frac {500.000}{Antall\quad betalende \quad venner}$


Dersom vi kaller prisen per andel for Y og antall venner for x blir formelen slik:

$y = \frac{500000}{x}$


Vi sier at prisen per andel i huset (Y) er omvendt proporsjonal med antall betalende venner (x).

Det betyr at desto flere venner som er med ( stor x verdi) desto mindre vil andelen(Y) koste. Her er en grafisk oversikt.


Omprop.gif

Merk at du tjener mest på de første andelskjøperne. Dersom dere er to i stedet for en blir prisen halvert, fra 500.000 kroner til 250.000 kroner.

Du bør nok vurdere hvor mange du vil ha med, det er ikke bare pris som betyr noe. Men, dette er et eksempel på omvendt proporsjonalitet.