To rette linjer eller to vektorer sies å være ortogonale dersom de står vinkelrett på hverandre.