Et prisme der grunnflate og toppflate er parallellogrammer. I et rettvinklet parallellepiped er alle sideflater rektangler.

Et spesialtilfelle oppstår dersom alle kantene er like lange. Da har vi en kube, kubus eller terning.

Dersom parallellepipedet ikke er rettvinklet er det skjevt.


Epiped1.gif