En permutasjon er en bestemt ordning av elementene i en mengde. For eksempel kan mengden

S = {1,2,3}

ordnes på mange forskjellige måter:

{1,2,3} {1,3,2} {2,1,3} {2,3,1} {3,1,2} {3,2,1}

Hver enkelt måte å ordne elementene i mengden på kalles en permutasjon. Innen sannsynlighetsregning må vi ofte finne ut hvor mange permutasjoner det er i en bestemt mengde eller delmengde, dvs. vi vil finne hvor mange kombinasjoner som finnes. Antall permutasjoner i en mengde med n elementer er n! (n fakultet).

Se Kombinatorikk