Plotting av grafer i Matlab

Fra Matematikkk.net
Hopp til:navigasjon, søk

Plotting i numerisk Matlab følger denne standardoppskriften:
For eksempel kan vi plotte funksjonen f(x) = x^3 - 8x for verdier i området [-4, 4] slik:

>> x_verdier = -4:0.1:4;            % Lag en radvektor x med verdier for x-området du vil plotte
>> y_verdier = x_verdier.^3 - 8*x_verdier;   % Beregn y-verdiene for elementene i x-vektoren
>> plot(x_verdier, y_verdier)          % Funksjonen plot tar først x-verdier, deretter y-verdier

~bilde som viser en graf~
Det kan settes inn rutenett, akser, tittel, kommentarer, mm enten som kommandoer eller ved å redigere med Tools>Edit Plot.

(Ikke ferdig redigert)