Privatundervisningen på nett er et samarbeide mellom Polynom AS og Kristoffer AS

Innhold

Hva kan vi hjelpe med?

 • Ungdomsskolematematikk
 • Alle matematikkfag i videregående skole
 • Medikamentregning, BI- matematikk og matematikk for ingeniørskolen.

Hvor skjer det og hva trenger jeg?

Det skjer hjemme hos deg, foran din PC. All vår undervisning er nettbasert, og medfører ingen reising. Du trenger bare lærebøkene, PC med nettilgang og Whereby. https://whereby.com/digimath

Hvorfor privatundervisning?

Enten du bare trenger en time leksehjelp i uka, eller fullstendig undervisning i hele skolefag som 1P, 1T osv, er det en stor fordel å ha eksklusiv tilgang på en fagperson som kjenner deg og tilpasser forklaringer og oppgaver kun for deg, på en måte du forstår. Det kan være at du ønsker:

 • Leksehjelp /fagstøtte ukentlig gjennom skoleløpet
 • Undervisningsgjennomgang av et fag, R1, S1 osv
 • Gjennom gang av et spesifikt tema, integrasjon, romgeometri osv.
 • Eksamenstrening
 • Kombinasjoner av disse

Hvordan virker det?

Ta kontakt med oss, så avtaler vi et nettmøte der du forteller hva du ønsker. Vi blir enige om et opplegg og starter opp når det passer for deg. Du får den samme læreren hele tiden. Du har ukentlige faste nettmøter som vi avtaler når det passer for deg. I tillegg kan du sende melding når som helst om ting du lurer på.

Våre lærere

Våre lærere har pedagogisk utdannelse og lang erfaring fra undervisning og eksamenstrening både i privat og offentlig skole. I tillegg til matematikkfaget kjenner de eksamensformene, kompetansemålene, vurderingskriteriene og verktøyene som skal anvendes, inngående. Læringsrom https://whereby.com/digimath

Hva koster det?

En undervisningstime er 45 minutter. De første 10 timene koster kr. 700,- per time. Fra time 11 til 30 er prisen kr. 650,-. Fra time 31 er prisen kr. 600,-. Dersom to elever har samme ønske om undervisning kan én-til-to-undervisning gjennomføres mot et tillegg på kr. 200,- / time.

BI bok.png

Vi er gode på BI faget matematikk for økonomer, MET 29102.

AVTALE

Send en e-post til kenneth.marthinsen@matematikk.net, eller en SMS til 932 99 111 og fortell hva du ønsker, så er vi i gang.

Læreren

Matematikk.nets egne lærere er nøye utvalgte. Alle har mer enn ti års erfaring med alle elevtyper, både fra offentlig og privat skole.

 • Alle har pedagogikk og matematikk fagdidaktikk.
 • Med Holmeboeprisvinnere i rekkene har vi lang erfaring i kurs for å bestå eksamen, og kurs for å spisse kompetansen til en toppkarakter.
 • Våre lærere har lang erfaring med offentlig skriftlig sensur av eksamensbesvarelser i matematikk på alle nivåer, og med sensur og eksaminering ved muntlig eksamen. Vi vet hva som kreves.