Produktet er et resultat av multiplikasjon. Produktet av a og b skrives a b. En gammel og lite brukt skrivemåte er a x b. I dataprogrammer og på PC brukes ofte skrivemåten a*b.