Dersom vi har proporsjonalitet mellom to variable, x og y betyr det at de kan skrives: y = kx. Vi sier at x og y er proporsjonale. k er proporsjonalitetskonstanten.

Eksempel:

Vi har følgende data og skal finne ut om x og y er proporsjonale:

Proporsjonalitet1.gif

Dersom vi har proporsjonalitet gjelder y = kx dvs. $\frac yx = k$ . Vi ser at $\frac 62 = \frac 93 = \frac {12}6 = \frac {30}{10}= 3$ . Altså kan vi konkludere med at størrelsene er proporsjonale. Proporsjonalitetskonstanten k = 3. Dersom vi hadde fått forskjellige verdier for k hadde ikke x og y vært proporsjonale.

Dersom vi ønsker å uttrykke proporsjonalitet grafisk er det slik at grafen alltid blir en rett linje som går gjennom origo og har stigningstallet k.

Proporsjonalitet2.gif