Punktpotens.png

Et punkt P ligger utenfor sirkelen. To rette linjer krysser hverandre i P og skjærer sirkelpereferien i A, B, C og D. Man har da:

$PC \cdot PD = PB \cdot PA$

Dette produktet kalles punktets potens.


Punktpotens2.png

Dersom en linje tangere sirkelpereferien, det er altså bare kontakt i ett punkt, gjelder setningen fortsatt:

$(PA)^2 = PC \cdot PD$