(Ca. 569 - 474 før Kristus)

Pytagoras.bilde.gif

Pytagoras var født på den Greske øya Samos. Vi har ingen skriftlige kilder fra Pytagoras, allikevel fremstår han som en svært betydningsfull matematiker. Pytagoras var interessert i matematikk og astronomi og reiste til Egypt i ca. 535 før Kristus, for å lære mer om disse vitenskapene. Reisen førte han også ( ufrivillig) til Babylon der han lærte mer matematikk og musikk. Når han kom seg tilbake til Europa reiste han omsider til sør Italia, til en plass som heter Crotone der han grunnla en skole i filosofi og religion. Han fikk mange tilhengere og skolen var også åpen for kvinner. Vi kjenner vel Pytagoras først og fremst fra hans læresetning om sidene i den rettvinklede trekanten. Setningen var faktisk kjent i Babylon over 1000 år før Pytagoras ble født. Det er mulig at Pytagoras var den første som beviste setningen og at det er derfor den forbindes med ham.