Her vil det etter hvert komme en del stoff om programmering i vgs. Dersom du har kunnskaper er det fint om du bidrar.

Det som kommer her er ment for personer som ikke kjenner Python og ikke har noen programmeringserfaring fra før.

Du skal nå lære å skrive en oppskrift på noe som skal utføres, i et språk som datamaskinen forstår. Datamaskinen og oppskriften vil da kunne utføre store arbeidsoppgaver på kort tid. En datamaskin kan forstå mange språk. Du skal brukket et som heter Pyton.


Innhold

Kom i gang

Python 3 kan du laste ned her: Python 3. Du trenger et egnet sted for å skrive programmer.En grei editor for begynnere heter Mu. Her er noen andre muligheter : noen editorer

Syntaks

  • Python utfører instruksjonene i ordnet rekkefølge. Kommandoen på linje 4 blir utført. Så blir kommandoen på linje 5 utført, osv.

Ett par eksempler med kommentarer

Eksterne resurser

Python bibliotek