R2cas1.png

Innhold

Løsning

a)

Det er ikke krav om at a skal løses i CAS, men vi gjør det likevel (ikke noe særlig ekstra arbeid). Definerer først punktene.

R2cas2b.png

Definerer så vektorene:

R2cas3b.png

Bruker funksjonen "Vektor(startpunkt, Sluttpunkt".

R2cas4.png

Når t = 2 er arealet $\frac{13}{2}$

b)

R2cas5.png

Siden t ligger mellom 0 og 10 blir løsningene: t = 1,8 , t = 7,85 og t = 9,29.


c)

Størst mulig volum:

R2cas7.png

  • Deriverer for å finne maksimum.
  • Sjekker den dobbelderiverte, for å sjekke at det er et makspunkt.

tilbake